Spájanie ČSOB s OTP Bankou pokračuje. Odo dnes môžu klienti OTP vyberať peniaze z bankomatov ČSOB za rovnakých podmienok ako z vlastných bankomatov. Rovnako môžu aj klienti ČSOB využívať bankomaty OTP.


„Všetci klienti, ktorí dosiaľ vyberali z bankomatu svojej banky peniaze bez poplatku, tak môžu robiť od februára aj z bankomatu partnerskej banky,“ informovala ČSOB.

OTP Banka a ČSOB sú v súčasnosti sesterské banky, ktoré sa v budúcnosti spoja do jednej banky pod značkou ČSOB.