Komunálna poisťovňa dostala od svojej matky Vienna Insurance Group ocenenie za sociálnu angažovanosť. Spomedzi viac ako 50 poisťovní tejto poisťovacej skupiny obsadila druhé miesto. Spolu s ocenením získala aj 30-tisíc eur, ktoré plánuje použiť na ďalšie sociálne projekty.


Porota ocenila predovšetkým projekty, ktoré sú zamerané na podporu hendikepovaných ľudí, ale aj komunitných aktivít detí a mládeže. Porotu zaujalo aj to, že viaceré z projektov fungujú už dlhodobo.

Cena Güntera Geyera je pomenovaná po predsedovi dozornej rady Wiener Städtische Versicherungverein. Skupina udeľuje toto ocenenie od roku 2012.