Národná banka Slovenska (NBS) udelila Komunálnej poisťovni pokutu vo výške 40-tisíc eur. Poisťovňa podľa NBS totiž nenahlásila viaceré vysoké vklady na poistné účty, čím mala porušiť zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.


Komunálna poisťovňa teraz vydala stanovisko k tejto pokute. Tvrdí v ňom, že obsah rozhodnutí NBS nehodnotí a ani nekomentuje. Rozhodnutie NBS bude rešpektovať a bez zvyšku zrealizovať to, čo jej ukladá.

„Predmetné rešpektovanie obsahu rozhodnutia NBS však nebráni tomu, aby mala poisťovňa na niektoré jeho parciálne časti iný názor ako je tomu v prípade vnímania dozorného orgánu. Aj s ohľadom na túto skutočnosť, Komunálna poisťovňa jednoznačne deklaruje, že v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (ako aj v ostatných oblastiach svojej činnosti) si tak v minulosti, ako aj teraz plnila a plní všetky jej zákonom uložené povinnosti, ktoré jej vyplývajú či už zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z internej dokumentácie spoločnosti,“ uviedla hovorkyňa Komunálnej poisťovne Viera Puškárová.