Na poistný účet, na ktorý klient posiela zvyčajne 250 až 350 eur, zrazu prišlo vyše 100-tisíc eur. A v priebehu nasledujúcich 16 mesiacov prišli ďalšie štyri podobné platby. Celkovo si takto klient poslal 558 700 eur na poistný účet, z ktorého sa štandardne platí poistné, ale peniaze je možné previesť aj do ktorejkoľvek banky. Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je poisťovňa takéto neobvyklé transakcie nahlásiť Finančnej spravodajskej jednotke. Národná banka Slovenska však zistila, že Komunálna poisťovňa túto ani viaceré ďalšie neobvyklé transakcie nenahlásila. Udelila jej za pokutu 40-tisíc eur.

Komunálnej poisťovni nepomohlo ani odvolanie. Banková rada NBS síce zmenila časť prvostupňového rozhodnutia, no výšku pokuty nezmenila. Okrem nenahlasovania podozrivých transakcií sa centrálnej banke nepáčilo ani to, že Komunálna poisťovňa nemala vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu. Kontrolóri NBS našli aj viacero zmlúv, pri ktorých poisťovňa neidentifikovala klienta.

Neobvyklou obchodnou operáciou je najmä obchod, ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti § 4 ods. 2 písm. a)

Centrálna banka pri kontrole narazila ja na prípad, keď si jeden klient postupne založil a následne predčasne vypovedal 16 poistných zmlúv životného poistenia. Nová poistná zmluva bola založená vždy najneskôr do dvoch mesiacov od vypovedania starej, pričom „výška vkladu (zaplatené poistné) pri novej poistnej zmluve bola vždy zhodná s výškou výberu (odkupnej hodnoty) z poistnej zmluvy, ktorej vypovedanie jej predchádzalo.“ Takýto postup podľa NBS nemá žiadny ekonomický účel pre klienta.

Najprv vklad, potom rýchlo výber

Pri ďalšej poistnej zmluve iný klient urobil v priebehu necelých troch rokoch na životnom poistení 116 vkladov a výberov vysokých čiastok. Vklady sa pohybovali od 21-tisíc eur do 36 660 eur. V niektorých prípadoch klient peniaze z poistky vybral v ten istý deň, v ktorý ich tam vložil.

Ďalší klient podobne opakovane vkladal a vyberal sumy okolo 36-tisíc eur. Pri inej zmluve klient urobil 190 opakovaných vkladov a výberov, pričom jednotlivé vklady a výbery sa pohybovali od 4-tisíc až po takmer 50-tisíc eur. Celkovo našla NBS deväť zmlúv, pri ktorých klienti robili opakované vklady a výbery vysokých súm, pričom to Komunálna poisťovňa nenahlásila.

S otázkami sme oslovili Komunálnu poisťovňu. Jej odpovede následne doplníme do článku.