Hodnota bodu, z ktorého sa určuje výška úrazových dávok, je v roku 2021 na úrovni 22,66 eura. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.

Hodnota bodu je dôležitá pri určovaní úrazových dávok (náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia). Pri nich totiž lekár v posudku určí bodové hodnotenie. Následne poškodený dostane od Sociálnej poisťovne za každý bod stanovenú sumu.

Hodnota jedného bodu pritom predstavuje dve percentá z priemernej mesačnej mzdy v predchádzajúcom roku. „Sociálna poisťovňa upozorňuje, že uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2020, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania,“ uviedla Sociálna poisťovňa.