Deficit verejnej správy vlani dosiahol 1,269 miliardy eur, čo predstavuje 1,35 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Vyplýva to zo Správy o deficite a dlhu SR, ktorú zverejnil Štatistický úrad SR.


Dlh verejnej správy v roku 2019 dosiahol 45,486 miliardy eur, bol tak na úrovni 48,46 percenta HDP.

V porovnaní s jarnou notifikáciu (prvé predbežné dáta a o deficite a dlhu) hospodárenia štátu v roku 2019 skončilo s deficitom vyšším o 49 miliónov eur, čo predstavuje navýšenie z 1,3 percenta na 1,35 percenta HDP. Celkový dlh verejnej správy je aktuálne vyšší o 284 miliónov eur, čo je 0,46 percentuálneho bodu viac ako hodnota v apríli.