Slovensko ani z ďaleka nedosahuje cieľ vynaložiť na výskum a vývoj tri percentá hrubého domáceho produktu. Z krajín Európskej únie tento cieľ vlani splnili len tri krajiny: Švédsko, Rakúsko a Nemecko. Na Slovensku to bolo 0,83 percenta HDP. Je to najmenej z krajín Vyšehradskej štvorky.


„Empirické výskumy poukazujú na závislosť rastu produktivity krajiny od hrubých domácich výdavkov na výskum a vývoj vyjadrených ako percento HDP,“ tvrdí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

„Keď sa pozrieme na výdavky na výskum a vývoj v pomere k obyvateľstvu jednotlivých krajín, na Slovensku to vlani predstavovalo skoro EUR 143 na obyvateľa. V Česku to bol takmer trojnásobok, cez EUR 408 na obyvateľa,“ vraví Muchová.

Na výskum a vývoj dáva Slovensko najmenej peňazí z okolitých štátov