Nadnárodné spoločnosti majú zverejňovať určité informácie týkajúce sa dane z príjmov v členení podľa jednotlivých štátov. Vyplýva to z predbežnej informácie návrhu zákona o účtovníctve z dielne ministerstva financií. Pripravovaná novela má prevziať eurosmernicu o zverejňovaní informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami.


Cieľom pripravovaného návrhu zákona je podľa rezortu financií zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností prostredníctvom verejnej kontroly. Malo by ísť o vybrané účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť.

Ich povinnosťou bude zostaviť, zverejniť a sprístupniť správu s informáciami o dani z príjmov. „Obsahom uvedenej správy majú byť napríklad informácie o zaplatenej dani z príjmov, suma výnosov vrátane výnosov dosiahnutých z transakcií so spriaznenými stranami či počet zamestnancov,“ dodalo ministerstvo v predbežnej správe.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)