Koronavírus výrazne mení fungovanie firiem na Slovensku. Z prieskumu spoločnosti Elanor Slovakia vyplýva, že štvrtina firiem už rieši transformáciu pracovných miest.


„Firmy sa už počas prvej vlny pandémie Covid-19 začali aktívne venovať transformácii z pohľadu efektivity ľudských zdrojov a pracovných pozícií vo svojich firmách. Takisto pochopili dynamiku zmeny z pevného pracovného miesta na flexibilné, resp. dynamickú možnosť rozhodovania o práci z domu či z práce. To bude pokračovať aj v tomto roku,“ vraví výkonný riaditeľ Elanor Slovakia Ivan Zizič.

Spoločnosť uskutočnila prieskum na vzorke viac ako 1100 malých, stredných a veľkých firiem naprieč sektormi hospodárstva v závere uplynulého roka medzi firmami, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Z prieskumu vyplýva, že vlani ešte väčšina firiem nemenila počet zamestnancov. Dôvodom bolo vyčkávanie zo strany zamestnávateľov, sčasti ovplyvnené aj opatreniami štátu na podporu zamestnanosti. Napriek tomu sa už k prepúšťaniu uchýlilo desať percent firiem. Počet zamestnancov naopak navýšilo deväť percent firiem.