Ak sa nepodarí Európskej únii dohodnúť so Spojeným kráľovstvom, môže byť tvrdý Brexit pre viacerých slovenských exportérov likvidačný. V posledných piatich rokoch dosahoval vývoz Slovenska do Spojeného kráľovstva približne päť percent hrubého domáceho produktu. „Závislosť Slovenska od Spojeného kráľovstva je v porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy pomerne vysoká,“ vraví generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku Ján Čarný.


V prípade, že sa EÚ s Londýnom nedohodne, začnú od 1. januára 2021 platiť pravidlá WTO. „V tomto smere sú podľa našich analýz na rane najmä automobilový a poľnohospodársky sektor. Obe by v prípade zavedenia colných taríf pocítili výrazný vplyv. Najvyššie sadzby by sa uplatňovali na mliečne výrobky, cukor a cukrovinky, nápoje a tabak, mäso či napríklad aj ovocie,“ vysvetľuje Čarný.

Colné sadzby by sa podľa neho vzťahovali aj na textilné výrobky, dopravné zariadenia a chemikálie. Dopad by pocítili aj firmy, ktoré predávajú tovar do Spojeného kráľovstva. „Zavedenie ciel by mohlo mať priamy vplyv na cenu výrobkov v porovnaní so súčasnou situáciou, keď clá neplatia,“ hovorí Čarný.

Vzrastie aj tlak na marže. „Firmy z Európskej únie, vrátane slovenských, môžu stratiť konkurenčnú výhodu v porovnaní s konkurentmi v krajinách mimo EÚ, ktorých výrobky už podliehajú clám a ktoré budú mať v niektorých prípadoch dokonca prospech zo zníženia sadzieb stanovených v Spojenom kráľovstve v porovnaní s členskými štátmi EÚ, ktoré ich uplatňujú na svoje výrobky,“ dodal šéf Coface.