Zamestnanec, ktorý mal vlani zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov. Upozornila na to hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.


Týka sa to zamestnancov, ktorí nemali žiadny iný zdaniteľný príjem ako napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania. Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania písomne požiada posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Keď zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady, je povinný podať daňové priznanie sám.

(Inzercia)