Ľuďom, ktorí sa narodili v rokoch 1957 až 1965 nebola zohľadnená výchova detí pri znížení dôchodkového veku. Sociálna poisťovňa im preto teraz postupne vypláca kompenzáciu.


Podľa Sociálnej poisťovne možno kompenzáciu priznať len tomu, komu sa podľa novej právnej úpravy dôchodkový vek zmenil. Ide predovšetkým o ženy narodené v rokoch 1957 až 1958, ktoré vychovali tri a viac detí a ženy narodené v rokoch 1959 až 1963, ktoré vychovali päť a viac detí.

„Zároveň platí, že nárok na kompenzáciu má len ten poistenec, ktorý by novo určený vek bol dosiahol pred 1. januárom 2021, teda v období, kedy mu v tom čase účinný zákon určoval neskorší vek odchodu do dôchodku. Tí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek až po 31. decembri 2020, už do dôchodku môžu ísť skôr, a to od veku, ktorý platí podľa nových pravidiel. Zákon im preto nepriznáva nárok na kompenzáciu,“ informovala Sociálna poisťovňa.

O kompenzáciu netreba žiadať, ale Sociálna poisťovňa ju priznáva automaticky. Každý môže zistiť, či sa mu od 1. januára zmenil dôchodkový vek, prostredníctvom kalkulačky na stránke Sociálnej poisťovne.