V januári sa vo všetkých druhoch verejných dopravných prostriedkov prepravilo 24 miliónov ľudí. „Medziročne klesla preprava osôb o 59,9 % a dostala sa na úroveň najhoršieho prepadu počas prvej vlny pandémie, kedy počet prepravených osôb klesol v apríli o 60 %,“ uviedol Štatistický úrad SR.

Cestnú verejnú dopravu v januári využilo 21,9 milióna ľudí, čo je najmenej za posledných 13 mesiacov. V porovnaní s januárom minulého roku to predstavuje pokles o 58,7 percenta. „Železničnú dopravu využilo 2,1 milióna ľudí, medziročne o viac ako dve tretiny menej ako v januári 2020. Výkony v osobokilometroch klesli o 71,1 %, ešte väčší pokles výkonu zaznamenala železničná preprava,“ informoval Štatistický úrad.