Povinné oznámenie bankového účtu do konca novembra sa týka všetkých podnikateľov, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty (DPH). Finančnej správe musia nahlásiť každý slovenský aj zahraničný bankový účet, ktorý používajú na podnikanie na Slovensku. Cieľom novinky je vyšší výber DPH a ochrana podnikateľa pred takzvaným ručením za odvedenie DPH.


Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli finančnej správy, predvyplnený formulár bude podnikateľom aj automaticky doručený do ich schránok na finančnej správe. Celkovo sa táto povinnosť dotkne 207 140 platiteľov DPH. Finančná správa bude čísla účtov následne zverejňovať na svojej webovej stránke od 1. januára 2022.

Oznámenie bankového účtu: Ako postupovať?

Daňová manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ľubomíra Murgašová vysvetľuje základné body, podľa ktorých by mali podnikatelia a firmy postupovať.

  • Účty musianajneskôr do utorka 30. novembra 2021 nahlásiť firmy a podnikatelia, ktorí sú registrovaní k 15. novembru 2021 ako platitelia DPH.
  • Finančná správa zašle firmám do ich schránky na portáli finančnej správy predvyplnený formulár s bankovými účtami, ktoré už aktuálne eviduje.
  • Následne firmy musia tento formulár aktualizovať a zaslať ho finančnej správe cez portál. Každú zmenu účtu je podnikateľ povinný oznámiť cez formulár finančnej správe v deň, kedy sa udiala.
  • Ak sa firma rozhodne používať starší, predtým nepoužívaný účet na účely DPH, musí túto skutočnosť oznámiť finančnej správe ešte predtým, ako ho začne využívať na podnikanie.
  • Firmy, ktoré sa ako platitelia DPH zaregistrujú až od 16. novembra, sú povinní účty používané na podnikanie oznámiť v deň, kedy sa stanú platiteľmi, respektíve keď si daný účet zriadia. 

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: