Boj proti daňovým podvodom a motivácia daňovníkov k dobrovoľnému plneniu svojich povinností. Tieto úlohy by mala spĺňať novela daňového poriadku 2021, ktorú na konci októbra schválil parlament.

Zmena prináša podnikateľom a firmám niekoľko nových povinností a nástrojov na ich jednoduchšie plnenie. Okrem toho ich čakajú aj nové tresty za nepoctivosť.

Väčšina zmien začína platiť od 15. novembra 2021. Zvyšné, ako napríklad novinky v hodnotení podnikateľov začnú platiť od januára budúceho roka.

Zásadné zmeny v daňovom poriadku:

  • Firmy a podnikatelia budú daniarom oznamovať bankové účty, ktoré používajú na platenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Účty potom budú zverejnené na stránke Finančnej správy SR.
  • Odberateľ bude štátu ručiť za neodvedenú DPH od dodávateľa, ak mu ju zaplatí na účet, ktorý nebude zverejnený na stránke daniarov. Ide o takzvané ručenie za odvedenie DPH.
  • Firmy môžu po novom platiť DPH aj priamo štátu. Bude to fungovať tak, že odberateľ uhradí dodávateľovi za služby či tovar iba základ dane. DPH potom pošle priamo na účet, ktorý je zverejnený.
  • Daňovníci budú po novom hodnotení vo verejne dostupnom indexe daňovej spoľahlivosti. Podnikatelia budú rozdelení do skupín vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a nespoľahlivý daňový subjekt.
  • Daniari získajú aj novú kompetenciu. Budú môcť rozhodnúť o vylúčení štatutárneho orgánu-fyzickej osoby z orgánov firmy po dobu troch rokov vo firmách na území Slovenska.

Novela daňového poriadku 2021

Najzásadnejšia zmena čaká podnikateľov, ktorí platia DPH. Po novom musia daniarom nahlásiť čísla účtov, ktoré na to používajú. Finančná správa ich bude následne zverejňovať na svojej webovej stránke. Táto povinnosť sleduje dva hlavné ciele. Prvým z nich je vyšší výber DPH, druhým zase ochrana podnikateľa pred takzvaným ručením za odvedenie DPH.

Oznamovať sa bude každý slovenský aj zahraničný bankový účet, ktorý sa používa na podnikanie na Slovensku. Vo všeobecnosti platí, že účet budú oznamovať všetci odo dňa, kedy sa stanú platiteľmi dane alebo odo dňa, kedy si takýto účet zriadili. Tí podnikatelia, ktorí budú k 15. novembru platiteľmi DPH, musia účet nahlásiť najneskôr do 30. novembra tohto roka.

„Neoznámenie bankového účtu bude mať za následok, že nadmerný odpočet alebo preplatok na DPH nebude vyplatený platiteľovi, pokiaľ sa bankový účet neoznámi,“ vysvetľuje daňová manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ľubomíra Murgašová. Správca dane môže podľa nej aj udeliť pokutu za neoznámenie bankového účtu v lehote.

Ručenie za nezaplatenú DPH

Podnikateľom by malopovinné nahlasovanie účtov pomôcť aj pri ručení za nezaplatenú DPH. Fungovať to bude tak, že odberateľ si pri obchodnej transakcii overí účet dodávateľa na webovej stránke Finančnej správy SR. Dodávateľovi tak môže zaplatiť len základ dane na osobitný účet a zvyšok poslať na zverejnený účet, čím DPH putuje priamo štátu.

Ak firma ale zaplatí celú sumu na bankový účet, ktorý nie je na zozname daniarov, môže mať problémy s ručením za zaplatenú DPH. Finančná správa totiž môže žiadať od odberateľa zaplatenie DPH za dodávateľa, ktorý to pri ich obchode neurobil. Tým, že celú čiastku alebo jej časť pošle na overený účet, sa tomuto riziku môže vyhnúť.

„Rozhodne odporúčam odberateľom urobiť si v čase zadania platobného príkazu dôkaz o účte dodávateľa v podobe snímky obrazovky stránky Finančnej správy s daným účtom. Počas daňovej kontroly bude odberateľ potrebovať preukázať, že uhradil platbu na správny účet,“ odporúča Ľ. Murgašová.

Novela daňového poriadku 2021
Zdroj: Freepik (Ilustračný obrázok/novela daňového poriadku 2021)

Firmám pribudne byrokracia

Novela daňového poriadku 2021 bude ale pre niektoré firmy znamenať aj viac byrokracie. Ide najmä o také, ktoré majú množstvo dodávateľov a pravidelných platieb. Vyššie bude aj riziko ručenia za DPH dodávateľa, ak nebudú vedieť preukázať, že platbu uhradili na zverejnený účet. Podľa daňovej manažérky budú firmy zaťažené aj ďalšou archiváciou údajov.

Podľa jej slov budú musieť dohľadať, či v čase platby bol daný bankový účet dodávateľa zverejnený na stránke daniarov, keďže databáza bude aktualizovaná iba k aktuálnemu dátumu a nepočíta sa s denným archívom zoznamu účtov. V prípade, kedy bude finančná správa žiadať dôkaz o zverejnenom bankovom účte, bude dohľadávanie na pleciach odberateľa.

Odberateľ a dodávateľ sa tiež budú musieť na platení DPH vopred dohodnúť. Ak totiž odberateľ zaplatí DPH na overený účet dodávateľa a ten ešte zaplatí DPH samostatne, štát to bude brať ako preplatok, ale odberateľovi ho nevráti. Uplatniť si ho bude môcť len dodávateľ. Práve preto novelu kritizovali aj firmy, ktoré sa obávajú duplicitných platieb a chaosu.

Index daňovej spoľahlivosti

Zmenou prejde aj takzvaný index daňovej spoľahlivosti. Ten už v súčasnosti funguje, ale nie je verejný. Finančná správa v ňom hodnotí správania daňových subjektov zo strany ich účtovných a daňových povinností. Po novom bude zoznam zverejnený na webovej stránke daniarov. Poctivých daňovníkov čakajú benefity, pre tých menej poctivých bude trestom, že ich stratia.

V indexe budú hodnotení všetci podnikatelia a daniari ich rozdelia do troch skupín. Budú to vysoko spoľahliví, spoľahliví a nespoľahliví daňovníci. Hodnotiť sa bude napríklad podávanie priznaní a výkazov v lehote, včasné plnenie oznamovacích povinností, platenie daní, preddavkov a pokút, výsledky z daňovej kontroly či správne vypočítaná výška dane v daňovom priznaní.

Odmenou pre lepšie hodnotených podnikateľov by mali byť napríklad dlhšie lehoty na dodanie potrebných dokladov daniarom, nárok na čiastkový protokol či dokonca nižšie pokuty za daňové prehrešky. Finančná správa bude o aktuálnom hodnotení daňovníka aj informovať, pričom ho musí aj odôvodniť. Podnikateľ sa voči horšiemu hodnoteniu môže aj odvolať.

Zákaz šéfovať na tri roky

Novela daňového poriadku 2021 pridala daniarom aj novú kompetenciu. Po novom budú môcť rozhodnúť o tom, že osobe ako štatutárnemu orgánu zakáže túto funkciu vykonávať počas troch rokov vo firmách na území Slovenska. Doteraz mali takúto kompetenciu len súdy. Po vylúčení nebude môcť podnikateľ pôsobiť ako štatutár alebo člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurista vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách.

Daniari môžu o zákaze rozhodnúť z dvoch hlavných dôvodov. Môže ísť napríklad o prípady, kedy konateľ pôsobil vo firme v čase, keď bolo podané DPH priznanie za zdaňovacie obdobie. Daniari v prípade priznania začnú daňovú kontrolu, ale konateľ neumožnil jej vykonanie. Druhým dôvodom môže byť nedoplatok na všetkých daniach viac ako 5 000 eur, ktorý nie je zaplatený dlhšie ako rok.

Ak už niekto dostane od daniarov zákaz, môže sa voči tomu odvolať. V pôvodnom návrhu pritom bola oveľa nižšia suma nedoplatku. Ministerstvo financií navrhovalo sumu 170 eur. Po pripomienkovom konaní a námietkach slovenských firiem sa hranica zvýšila. Podnikatelia rezortu pripomínali, že tak nízky nedoplatok môže mať aj poctivá firma, keďže mnohé majú za sebou ťažké obdobie platobnej neschopnosti počas pandémie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: