Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť daniarom všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Vyplýva to z novely zákona o DPH. Daňová manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ľubomíra Murgašová ale tvrdí, že účinnosť tohto ustanovenia by mala byť posunutá, aby tak podnikatelia získali viac času na prípravu.

„Platitelia DPH budú mať iba veľmi krátky čas – dva mesiace – aby sa pripravili na túto administratívnu záťaž. Pri veľkých firmách túto povinnosť nie je možné riešiť ľudskou prácou, ale len s využitím automatizácie, ktorá si tiež vyžaduje nejaký čas. Ak sa platitelia nestihnú pripraviť do 1. januára 2022, vystavia sa riziku ručenia za DPH,“ vysvetľuje Ľ. Murgašová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: