Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť daniarom všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. V tlačovej správe to pripomína Finančná správa SR. Povinné oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu 2021 vyplýva z novely záona o DPH.

Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli finančnej správy, predvyplnený formulár bude podnikateľom aj automaticky doručený do ich schránok na finančnej správe. Celkovo sa táto povinnosť dotkne 207 140 platiteľov DPH. Finančná správa bude čísla účtov následne zverejňovať na svojej webovej stránke od 1. januára 2022.

Cieľom novinky je vyšší výber DPH a ochrana podnikateľa pred takzvaným ručením za odvedenie DPH. Oznamovať sa bude každý slovenský aj zahraničný bankový účet, ktorý sa používa na podnikanie na Slovensku. Účet musia oznamovať všetci odo dňa, kedy začnú platiť daň alebo odo dňa, kedy si na to otvoria účet.

Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy, odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa tiež upozorňuje, aby podnikatelia dbali na správnosť údajov. V prípade, že bankové účty platitelia DPH neoznámia, správca dane im uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: