Sociálna poisťovňa vyplatí penzistom trinásty dôchodok v mesiaci december. Aj keď sa pôvodne trináste dôchodky mali vyplácať už v novembri, nakoniec parlament pri zmene zákona tento termín posunul o jeden mesiac.


O trinásty dôchodok nemusia seniori žiadať, ale Sociálna poisťovňa im ho vyplatí automaticky spolu s penziou. Jeho výška závisí od sumy riadneho dôchodku. Maximálna výška trinásteho dôchodku bude 300 eur. Túto čiastku dostanú ľudia, ktorých penzia nepresahuje sumu životného minima, čo je v súčasnosti 214,83 eura.

S narastajúcou penziou sa výška trinásteho dôchodku bude postupne znižovať. Všetci penzisti pritom dostanú aspoň 50 eur. Aká bude konkrétna výška trinásteho dôchodku v závislosti od sumy penzie, si môžete pozrieť tu.