Objem zlyhaných úverov voči domácnostiam sa postupne znižuje. Ku koncu júna zlyhané úvery na celkových úveroch domácnostiam dosahovali 2,3 percenta. Medziročne to predstavuje pokles o 0,5 percentuálneho bodu. V Štatistickom bulletine o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).


Najvyšší podiel zlyhaných úverov je tradične pri kreditných kartách. Dosahuje tu až 12,2 percenta. V prípade povoleného prečerpanie to je 6,1 percenta. Pri úveroch na bývanie podiel zlyhaných úverov predstavuje 1,3 percenta. Pri spotrebiteľských úveroch je to 7,9 percenta.

Podiel zlyhaných úverov domácnostiam klesá