Najväčší podiel medzi bankami na úveroch na bývanie má naďalej Slovenská sporiteľňa. Na konci marca jej podiel na všetkých splácaných úveroch dosahoval 25,41 percenta. Od leta minulého roku jej podiel na úveroch na bývanie pritom každý mesiac klesá. Ešte v júni 2020 dosahoval 26,34 percenta.


Druhé miesto na konci marca patrilo VÚB banke s podielom 22,41 percenta. Tretia bola Tatra s podielom 13,97 percenta. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska.