Ministerstvo dopravy má aj naďalej otvorenú schému pomoci, v rámci ktorej môžu podnikatelia v gastre a cestovnom ruchu žiadať o kompenzáciu fixných nákladov spôsobených pandémiou za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája tohto roka. Štát v rámci tejto schémy vyplatil už viac ako 117 miliónov eur, presne 14 393 žiadateľom. Ďalšie necelých 3 000 žiadostí je v schvaľovacom procese.

Otvorená je aj pomoc v rámci takzvanej „veľkej“ schémy, kde je limit na žiadateľa milión eur. Oprávnené obdobie pomoci je od začiatku vlaňajšieho apríla do 31. marca 2021. Rezort dopravy plánuje túto pomoc rozšíriť aj o apríl a máj tohto roka. Pomoc pre cestovný ruch by sa mala vyplácať aj podnikateľom, ktorých biznis ovplyvní jesenná vlna pandémie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: