Napriek prepadu ekonomiky ľudia na Slovensku len mierne znížili svoju spotrebu. Kým v eurozóne klesla spotreba domácností o osem percent, na Slovensku to bolo iba o jedno percento, hoci prepad ekonomiky bol porovnateľný.


Hlavný ekonóm NBS Michal Horváth vo svojom blogu tvrdí, že ľudia na Slovensku tradične míňajú veľkú časť toho, čo zarobia na základné životné potreby ako potraviny a bývanie. „Pandemické opatrenia nákup týchto vecí neobmedzili a k tomu Slováci trávili v dôsledku pandémie doma ešte viac času než obyčajne. Viac jedli a kúrili doma, čo vyvažovalo fakt, že míňali menej na položky ako oblečenie, kultúra a cestovanie. Niet divu, že pokles celkovej spotreby domácností bol potom len mierny,“ uviedol M. Horváth.

Ľudia sa podľa neho báli krízy, ale správali sa, ako keby túto situáciu by považovali za dočasný výkyv. „V zlých časoch sa bežne mierne uskromníme a prípadne načrieme do úspor, alebo si trochu požičiame, ak vieme. Spotreba tak klesá menej ako príjmy. V dobrých časoch si naopak spravidla sčasti užijeme väčší zárobok, doplníme úspory alebo splatíme časť svojich dlhov. Spotreba potom rastie pomalšie ako príjmy.“