Ministerstvo dopravy rozširuje veľkú schému pomoci pre cestovný ruch a gastro o apríl a máj tohto roka. Určená je pre veľké, ale aj menšie podniky v tomto sektore, ktoré už vyčerpali limit schémy takzvanej „de minimis“. Doplnené oprávnené obdobie na čerpanie pri novej výzve je od 1. apríla do 31. mája 2021.


Oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktorých sa dotkli opatrenia a vykázali viac ako 40-percentný pokles čistého obratu a zároveň vykázali za dané obdobie stratu. Podnikatelia môžu za toto obdobie dokopy žiadať maximálne o 200-tisíc eur. Veľká schéma pomoci zostáva s limitom jeden milión eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: