Privátne bankovníctvo Tatra banky pripravilo pre svojich klientov novú emisiu zelených dlhopisov v amerických dolároch. Tatra banka ich ponúka v spolupráci s materskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International.

Prvú emisiu zelených dlhopisov pritom Tatra banka ponúkala v apríli tohto roku a vďaka nim získala 300 miliónov eur, financovanie projektov, ktoré budú priaznivo pôsobiť na životné prostredie