Skupina Tatra banka uzatvorila rok 2020 s čistým ziskom vo výške 105,7 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 21,7 percenta. Návratnosť kapitálu bola na úrovni 8,5 percenta a prevádzková efektivita 48,7 percenta.

Čisté úrokové výnosy banke klesli o pol percenta na 291,69 milióna eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií naopak vzrástli o 7,2 percenta na 132,653 milióna.