Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre má od septembra tohto roka viac miesta na internátoch. Do užívania dostala zrekonštruovaný internátny dom Brezový háj s kapacitou 395 miest. Budova bola postavená ešte v roku 1964, no v posledných 15 rokoch bola prakticky nevyužívaná.


UKF tento objekt do svojho majetku nadobudla v marci 2012, no rekonštrukcia sa začala až v auguste 2019. Celková kapacita troch študentských domovov UKF je tak v súčasnosti 1 969 miest. Okrem toho môžu študenti využiť aj ubytovanie v jej zmluvných zariadeniach.