Zdravotná poisťovňa Union podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Dôvodom je množstvo požiadaviek na storno prihlášok, aj keď tieto prihlášky do Unionu nikdy nikto nepodal.


„V priebehu pár dní pred koncom prepoisťovacej kampane nám bolo hromadne doručené veľké množstvo späťvzatí prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Celkovo išlo o takmer 9800 kusov,“ vysvetľuje riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione Elena Májeková.

Poisťovňa ale nakoniec len minimum z nich dokázala spárovať s podanými prihláškami na zmenu zdravotnej poisťovne, ktoré eviduje v databáze. Relevantných bolo nakoniec len 1766 späťvzatí. E. Májeková dodáva, že mnohé doručené späťvzatia boli dokonca vypísané rovnakým typom písma, týkali sa osôb z rovnakej obce a boli doručované v jednej a tej istej obálke.

V jednom prípade išlo o späťvzatie osoby, ktorá už ani nežila.„Domnievame sa, že išlo o koordinovanú činnosť s cieľom ovplyvniť výsledky prepoisťovacej kampane,“ tvrdí Union. Podľa E. Májekovej je „už teraz jasné, že výsledok prepoisťovacej kampane výrazne ovplyvnia podozrivo stornované prihlášky.“

Ak sa niekto rozhodne vymeniť svoju zdravotnú poisťovňu za inú a podá do nej prihlášku, vždy existuje možnosť toto rozhodnutie v časovej lehote dodatočne zrušiť. Vtedy sa podáva späťvzatie. Podaná prihláška na zmenu sa stornuje a žiadateľ ostane v pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: