Väčšina bánk núka už dlhšie na vkladových produktoch úroky blízke nule. Naproti tomu inflácia v sa poslednom období drží nad dvomi percentami. Znamená to, že za svoje úspory si budeme môcť v budúcnosti kúpiť menej tovarov a služieb ako dnes.

„Akonáhle úspory presiahnu určitú nevyhnutnú úroveň rezervy, klient by mal zvážiť investovanie časti svojich úspor, aby mohli prekonať infláciu a ich hodnota reálne rástla. Bankové úspory sú síce bezpečné, no miera ich návratnosti je v súčasnom prostredí ultranízkych úrokových sadzieb nulová. Už pri priemernej inflácii 2 % sa reálna hodnota každoročne znižuje. Úspory tak strácajú kúpnu silu a klient v reálnom vyjadrení prichádza o peniaze,“ vraví vedúci riadenia investícií v správcovskej spoločnosti 365.invest Matej Varga.

M. Varga odporúča investovať najmä do produktov, ktoré obsahujú akcie. Výnosy takýchto fondov môžu aj niekoľkonásobne prekonať infláciu.