Mestský súd v Prahe dnes rozhodol o začatí miestneho insolvenčného konania so spoločnosťou Arca Investments. Informovala o tom advokátska kancelária Langmeier & Co, ktorá zastupuje vyše 200 veriteľov skupiny Arca Investments.

Podľa právnickej kancelárie je dôležité, že ide o miestne konkurzné konanie. Súd tak potvrdil, že miestna príslušnosť Arca Investments je na Slovensku, a nie v Českej republike. Pre českých veriteľov to podľa advokátov nie je veľmi dobrá správa, keďže toto rozhodnutie súvisí s tým, že hlavné konkurzné konanie sa bude viesť na Slovensku.

„Už minulý rok som povedal, že miestna príslušnosť spoločnosti Arca môže byť len ťažko v Českej republike, keďže je to slovenská spoločnosť. Miestna príslušnosť sa neurčuje len prekladom webovej stránky do češtiny a vypisovaním cestovných dokladov na služobné cesty do Českej republiky,“ povedal advokát Jan Langmeier zo spoločnosti Langmeier & Co.

J. Langmeier vraví, že rozhodnutie viesť miestne konanie v Českej republike nemusí byť pre českých veriteľov obzvlášť výhodné. „Je to ešte len začiatok a budeme musieť urobiť podrobnú analýzu, ale môže sa stať, že ak sa hlavné insolvenčné konanie bude konať na Slovensku, čo sa v zásade musí stať, výťažok z predaja majetku v Českej republike bude miestny insolvenčný správca odvádzať na Slovensko. A otázkou je, akú pozíciu budú mať potom českí veritelia, ak sa prihlásia do miestneho konania,“ tvrdí J. Langmeier. V Českej republike majú teraz veritelia dva mesiace na prihlásenie svojich pohľadávok.