Arca Investments žiada o reštrukturalizáciu v Českej republike. Spoločnosť už robila súpis všetkých svojich záväzkov, ktoré predložila českému súdu.

Finsider.sk má k dispozícii email od právnej kancelárie, ktorým žiada dcérske spoločnosti Arca Investments, aby poskytli údaje o svojich záväzkoch, najmä o úveroch a pôžičkách a zoznam zabezpečenia týchto záväzkov k 31. decembru 2020. Zároveň mali dcérske spoločnosti poskytnúť aj informácie o zabezpečení, ktoré poskytujú za záväzky tretích osôb. Právnici si ku všetkým záväzkom a zabezpečeniu žiadali aj zmluvnú dokumentáciu. Podľa emailu ide o požiadavku správcov. Právnici však bližšie nevysvetlili, o akých správcov ide.

Mediálny zástupca spoločnosti Arca Ondřej Pechar na otázku, pre akých správcov sú tieto údaje určené, odpovedal: „Prehľad všetkých záväzkov bol už predložený súdu. Insolvenčný správca nie je v túto chvíľu pridelený.“

Radšej v Česku ako na Slovensku

Arca sa už dlhšie snaží, aby jej reštrukturalizáciu riešili české súdy a nie slovenské. Základný rozdiel je v tom, že na Slovensku môže súd odobriť reštrukturalizáciu spoločnosti len v prípade, ak veritelia dostanú aspoň 50 percent svojich peňazí. V Česku tento limit neplatí. To znamená, že ľudia, ktorým Arca dlhuje peniaze, môžu dostať výrazne menej.

Napriek tomu Arca tvrdí, že jej veritelia uprednostňujú reštrukturalizáciu v Českej republike. Arca Investments vyhlásila, že podľa prieskumu, ktorý urobila medzi svojimi veriteľmi, viac ako 83 percent z nich si myslí, že reorganizácia spoločnosti Arca Investments by mala prebiehať v Českej republike. Ide o veriteľov, ktorí vyplnili dotazník. Arca však neuviedla, koľko veriteľov sa do prieskumu zapojilo.

Rovnaký postup vraj majú aj veľkí veritelia i Blantyre Capital Limited. Tá sa ešte v októbri s Arcou dohodla na strategickom partnerstve. Doteraz však neoznámili žiadne podrobnosti tohto partnerstva. Reštrukturalizáciu v Česku podľa Arcy podporujú aj veľkí veritelia ako je J&T a IFIS. J&T je však jediným veriteľom, ktorý má svoju pohľadávku zazbezpečenú. To znamená, že má takmer istotu, že sa k svojim peniazom dostane. IFIS zase už dlhšie vystupuje v prospech reštrukturalizácie v Česku.

Hľadá Arca priaznivejší súd?

Naopak spoločnosť Langmeier & Co, ktorá zastupuje viacero veriteľov spoločnosti Arca, sa nepripojila k žiadostiam o reštrukturalizáciu v Česku. „Arca vždy bola finančnou skupinou, ktorá vzišla a primárne pôsobila na Slovensku. Má tu sídlo a aj odtiaľ nepochybne riadila svoju ekonomickú činnosť (tzv. COMI). A to je podľa európskeho práva tým zásadným pre miestnu príslušnosť. Nie to, že z Českej republiky pochádza väčšina veriteľov,“ povedal Jan Langmeier z advokátskej kancelárie Langmeier & Co.

„Naši veritelia dali jasne najavo, že si želajú reorganizáciu našej spoločnosti v Českej republike. Potvrdili tým správnosť nášho doterajšieho postupu,“ vraví predseda predstavenstva Arca Investments Rastislav Velič. Dodáva, že keďže viac ako 80 percent veriteľov spoločnosti aj podstatná časť aktív firmy sú sústredené v Českej republike, je Arca presvedčená, že vzhľadom na európsku legislatívu patrí do Českej republiky aj samotné insolvenčné konanie spoločnosti. Takúto argumentáciu však už české súdy pri spoločnosti Arca Capital viackrát odmietli.

V decembri Vrchný súd v Prahe vyjadril pochybnosť o tom, či je úmysel spoločnosti Arca dosiahnuť reštrukturalizáciu v Česku úprimný, alebo ide len o snahu vybrať si súd, ktorý je pre ňu priaznivejší.