Počas novembra 2021 medziročne výraznejšie vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach a to o 7,8 percenta. K miernejšiemu zvýšeniu došlo aj v ubytovaní (o 4,7 %) a v doprave a skladovaní (o 0,7 %). V ostatných sledovaných odvetviach zamestnanosť klesla. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


V stavebníctve a priemysle medziročný pokles nepresiahol jedno percento. Výraznejší pokles sa prejavil v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 7,8 %), ďalej v predaji a oprave motorových vozidiel (o 4,8 %), v maloobchode (o 4,1 %), veľkoobchode (o 4 %) a vo vybraných trhových službách (o 1,4 %).

V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť iba v informačných a komunikačných činnostiach o 4,4 percenta a mierne sa zvýšila aj vo vybraných trhových službách o 0,3 percenta.

V ostatných ôsmych sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles. Najvyšší v ubytovaní o 10,1 percenta, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,7 percenta, veľkoobchode o 4,3 percenta, stavebníctve o 4,1 percenta, maloobchode o 3,4 percenta, v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 percenta, priemysle o 2,2 percenta a v doprave a skladovaní o 1,6 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)