Advokátska kancelária Langmeier & Co, ktorá zastupuje časť veriteľov spoločnosti Arca Investments, požaduje výmenu súčasného správcu konkurznej podstaty v Českej republike.


„Doslova ma zaskočila požiadavka správcu na odmenu z majetkovej podstaty, ktorú chce vyplatiť pre svojich poradcov za preskúmanie pohľadávok. Insolvenčný správca má zo zákona nárok na odmenu vo výške 1 000 Kč za každú preskúmanú pohľadávku, pričom táto odmena je zastropovaná sumou 1 milión Kč. Túto odmenu mal správca konkurznej podstaty zaručenú vzhľadom na počet prihlásených pohľadávok, napriek tomu požadoval podstatne viac. Napokon mu dočasný veriteľský výbor schválil mimoriadnu odmenu pre právneho poradcu za preskúmanie pohľadávok vo výške 350 000 Kč. Ďalšie státisíce sa mesačne platia z majetku za ďalšie služby jeho ekonomických a právnych poradcov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa domnievam, že veritelia nedostanú za tieto mimoriadne finančné prostriedky to, na čo majú nárok,“ tvrdí právnik Jan Langmeier.

Advokát chce odmietnuť aj reorganizačný plán spoločnosti Arca Investments. Podľa neho tento plán nevzbudzuje dôveru a je netransparentný. „Nehovoriac o nelogickosti toho, že človek, ktorý z Arcy urobil obyčajné, hoci miliardové lietadlo, by ju mal teraz zachraňovať,“ dodal.