Dvojmesačná lehota na prihlasovanie pohľadávok voči spoločnosti Arca Investments v Českej republike sa dostala už do druhej polovice. Do insolvenčného konania veritelia zatiaľ prihlásili 460 pohľadávok v celkovej výške 4,78 miliardy českých korún (189 miliónov eur). Informovala o tom advokátska kancelária Langmeier & Co.

Veritelia tak zatiaľ neprihlásili ani tretinu svojich pohľadávok. Podľa spoločnosti Arca Investments jej dlhy dosahujú 18,6 miliardy korún (734 miliónov eur).