Počas prvého mesiaca od začatia aktívnej distribúcie prekročili investície do nového investičného fondu J&T Investments sumu 100 miliónov eur. Takmer polovicu z tejto čiastky vložili privátni investori, zvyšnú sumu investovali spoločnosti blízke skupine J&T vrátane J&T Banky.


Na čele fondu stojí spoluzakladateľ skupiny J&T Patrik Tkáč. Jeho cieľom je ponúknuť klientom možnosť spoluinvestovať do príležitostí a projektov vznikajúcich v okolí zakladateľov a dlhoročných partnerov skupiny J&T.

„Intenzívne rokujeme o vstupe do niekoľkých projektov a verím, že v blízkej budúcnosti oznámime prvú investíciu do realít. Spolu s partnermi analyzujeme aj príležitosti v ďalších sektoroch,“ povedal člen investičného výboru fondu J&T Investments Adam Tomis.