Všetci živnostníci ako aj zamestnávatelia môžu využiť odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2021. Odvody v takom prípade musia zaplatiť najneskôr do 30. júna tohto roku.

„Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2021 do 30. júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za február 2021 sa za zamestnancov nemení,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Kto chce získať odklad, musí podať čestné vyhlásenie. Sociálna poisťovňa pripravuje formulár tohto čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného.