V nedeľu 25. decembra bude väčšina obchodov zatvorená. Dôvodom je Prvý sviatok vianočný, ktorý je legislatívou zaradený medzi takmer 16 dní v roku, kedy sú prevádzky zatvorené. Otvorené obchody 25.12.2022 budú len také, kde bude predávať napríklad jeho majiteľ.


Rovnako sú otvorené a pracuje sa na čerpacích staniciach, v predaji na letiskách, prístavoch, ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, v predaji rôznych cestovných lístkov či napríklad suvenírov pre turistov. Maloobchodné prevádzky sú tak počas presne vymedzených dní zatvorené.

Majiteľ sa so zamestnancami na práci počas týchto dní nemôže ani dohodnúť. Okrem 25. decembra nemusia ísť zamestnanci v maloobchodnom predaji do práce ani 1. a 6. januára, cez Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok, ďalej 1. a 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 15. septembra, 1. a 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine a celý 26. december.


Počas 8. mája, 1. septembra a 1. novembra je povolený aj predaj kvetov.

Obchody 25.12.2022:

  • V tento deň nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.
  • Maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami je povolený.
  • Maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach je povolený.
  • Maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach je povolený.
  • Predaj cestovných lístkov a suvenírov je povolený.
  • Predaj kvetov je povolený len 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta je povolený 1. novembra.

Kedy ešte budú obchody zatvorené (obchody 25.12.2022):

SviatokDátum a deň
Prvý sviatok vianočný25. decembra 2022 (nedeľa)
Druhý sviatok vianočný26. decembra 2022 (pondelok)
*Na Štedrý deň sú obchody zatvorené od 12:00 hod. (obchody 25.12.2022) zdroj: Slov-lex.sk
obchody 25.12
Otvorené obchody 25.12.2022 budú len také, kde bude predávať napríklad jeho majiteľ (obchody 25.12.2022) Ilustračné foto: Freepik

Nákupy u susedov a obchody 25.12.2022

Niektorí ľudia riešia dni, kedy sú obchody zatvorené na Slovensku, aj nákupom v susedných štátoch. Ale aj u niektorých susedov majú podobné pravidlá. Napríklad v Česku sú otváracie hodiny prevádzok obmedzené, ale iba počas niektorých sviatkov. Rovnako majú pravidlá na to, ktoré obchody musia byť počas vybraných dní zatvorené.

Okrem výnimiek, ktoré platia aj na Slovensku, existuje ešte jedna navyše pre obchody do 200 metrov štvorcových. Medzi dni, kedy sú obchody zatvorené, sa zaraďujú 1. január, Veľkonočný pondelok, 8. máj, 28. september, 28. október či 24., 25. a 26. december. Ale nakúpia si počas Veľkého piatku, 1. mája, 5. júla či 17. novembra.

Ľudia zo Slovenska tak 25. decembra nemôžu nakúpiť ani v susednom Česku. V Poľsku sú obchody zatvorené takmer každú nedeľu. Otvorené sú len počas takzvaných komerčných nedieľ. Tie sú v tomto roku 30. januára, 10. a 24. apríla, 26. júna, 28. augusta či 11. a 18. decembra. Obchody sú tam ale zatvorené aj počas sviatkov, medzi ktoré patrí 25. december.

Aj v Maďarsku či v Rakúsku sú počas sviatkov zároveň zatvorené obchody. V oboch prípadoch tam ale ľudia zo Slovenska nenakúpia ani počas 25. decembra.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: