Základný plat profesionálneho rodiča od septembra tohto roka dosiahne úroveň 1 034 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády z dielne ministerstva práce, ktorý v stredu 9. augusta na svojom rokovaní schválila vláda. Suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča tak stúpne o desať percent.


Zvýšenie základnej zložky mzdy sa dotkne spolu 774 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí zabezpečujú starostlivosť pre takmer 1 400 detí. Nariadenie začne platiť od 1. septembra tohto roka. To znamená, že prvé zvýšenie platu profirodičia pocítia v októbri vo výplate za september.

Zvýšenie sumy základnej zložky mzdy súvisí so zvyšovaním platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o desať percent. Tento rast schválila vláda cez nariadenie ešte vlani.

Ako stúpne plat profesionálneho rodiča

Súčasná priemerná mzda profesionálneho náhradného rodiča predstavuje výšku 1692 eur. Výška mzdy zároveň zohľadňuje náročnosť starostlivosti o dieťa, rovnako závisí od počtu detí, ktorým profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť, či od dĺžky jeho praxe.

S účinnosťou od 1. septembra si tak polepšia o 169,20 eura, čo predstavuje navýšenie o desať percent. Po novom tak profesionálny náhradný rodič zarobí v priemere 1861,20 euar. Dodatočné navýšenie štátneho rozpočtu na rok 2023 predstavuje takmer 707-tisíc eur.

Plat profesionálneho rodiča od septembra 2023:

Odmeňovanie profesionálneho náhradného rodiča
základná zložka mzdy do augusta 2023940 eur
September – navýšená o 10 %1 034 eur
zvýšenie + 94 eur
paušálny príplatok do augusta 2023188 eur
September – navýšený o 10 %206,80 eur
zvýšenie+ 18,80 eura
príplatok za počet detí  (2 deti)do augusta 2023188 eur
September – navýšený o 10 %206,80 eura
zvýšenie + 18,80 eura
príplatok za osobitnú starostlivosť  (1 dieťa)do augusta 2023235 eur
September – navýšený o 10 %258,50 eura
zvýšenie+ 23,50 eura
príplatok za prax   (8 rokov)do augusta 202347 eur
September – navýšený o 10 %51,70 eura
zvýšenie+ 4,70 eura
profesijný príplatok  (10%)do augusta 202394 eur
September – navýšený o 10 %103,40 eura
zvýšenie+ 9,40 eura
Zdroj: MPSVaR (plat profesionálneho rodiča)
plat profesionálneho rodiča
Základný plat profesionálneho rodiča od septembra tohto roka dosiahne úroveň 1 034 eur mesačne (Ilustračné foto: Freepik)

Ako sa stať profesionálnym rodičom

Občan, ktorý má záujem stať sa profesionálnym rodičom by mal v prvom rade vedieť, že stať sa profesionálnym rodičom znamená byť v pracovnoprávnom pomere vo vzťahu k detskému domovu. Profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova a profesionálny rodič je zamestnancom detského domova. Starostlivosť o deti je vykonávaná v domácom prostredí zamestnanca – profirodiča. To znamená v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom, alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

Pre vykonávanie profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktorá je v rozsahu 60 hodín, alebo 40 hodín. Prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môže záujemca absolvovať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo u akreditovaného subjektu, ktorý má na vykonávanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti akreditáciu.

Na Slovensku aktuálne pracuje v centrách pre deti a rodiny 774 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí poskytujú starostlivosť 1396 deťom a mladým dospelým. Z toho v štátnych centrách pre deti a rodiny pôsobí 621 úväzkov na profesionálnych náhradných rodičov a zvyšok, 153 profesionálnych náhradných rodičov, pôsobí v neštátnych centrách pre deti a rodiny. Výkon práce profesionálneho náhradného rodiča sa riadi potrebami dieťaťa.

Plat profesionálneho rodiča je podľa úradov vo výške, ktorá zodpovedá zodpovednosti a náročnosti tohto povolania. „Ide o veľmi zodpovednú a náročnú prácu, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej starostlivosti o dieťa, ktoré má špecifické potreby vzhľadom k tomu, že nemôže vyrastať vo svojej vlastnej biologickej rodine, pretože jeho rodičia mu nemôžu, nechcú, alebo nevedia zabezpečiť starostlivosť. Hlavným poslaním profesionálneho rodiča je naplniť jednu zo základných potrieb dieťaťa, a to potrebu blízkej osoby, s ktorou si dieťa vytvorí vzťah,“ tvrdí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.