Absolventom škôl vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až po uplatnení sa na pracovnom trhu. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Ak sa absolventi zamestnajú alebo si nájdu brigádu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni vtedy za nich plní ich zamestnávateľ. Ak začnú podnikať, povinnosti v rámci odvodov im vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za celý rok 2022.


Žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. Preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia a ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú iba študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok. Ide o prípady, kedy menia školu, prerušia alebo ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirotského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, čiže v prípade študenta ukončením štúdia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: