Dôchodca, ktorý poberá penziu v hotovosti na pošte a často cestuje na dlhší čas mimo svojho domova, môže zmeniť spôsob jeho doručovania na účet v banke. Tiež môže požiadať Slovenskú poštu, aby mu dôchodok v rámci Slovenska posielala na inú adresu, ktorú si určí. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Ak sa penzista rozhodne pre posielanie dôchodku na účet v banke, musí si najskôr vybrať banku a založiť si účet. Následne mu banka poskytne a potvrdí tlačivo Sociálnej poisťovne. Dôchodca môže o zmenu spôsobu výplaty požiadať poisťovňu aj neformálnou písomnou žiadosťou alebo priamo na pobočke. Potrebné však je, aby predložil aj hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý dôchodok žiada poukazovať. Sociálna poisťovňa zmenu v poukazovaní dôchodku zariadi od tretej výplatnej splátky dôchodku po doručení žiadosti dôchodcu.

Dôchodca, ktorý napríklad pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami plánuje odcestovať na dlhší čas, má možnosť požiadať Slovenskú poštu, aby mu dôchodok v rámci Slovenskej republiky „doposielala“ na inú adresu, ktorú si určí. Tento spôsob doručenia na inú adresu je možné na pošte zariadiť najviac na šesť mesiacov a Sociálnej poisťovni túto zmenu netreba nahlasovať, keďže ide o kompetenciu pošty.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: