Kedy sa nahlasuje zmena adresy v Sociálnej poisťovni? Ak sa dôchodcovia dlhší čas budú zdržiavať na inej ako trvalej adrese, mali by o tom informovať aj Sociálnu poisťovňu. Adresu trvalého bydliska dôchodcu, či jej zmenu Sociálna poisťovňa registruje, ale o zmene jeho pobytu bez nahlásenia sa nemá odkiaľ dozvedieť. Upozornila na to hovorkyňa poisťovne Zuzana Dvoráková.


Penzisti by mali poisťovňu informovať o zmene adresy, na ktorej sa zdržiavajú do ôsmich dní. „Vďaka oznámeniu adresy sa informácie, ktoré Sociálna poisťovňa zasiela, dostanú do rúk dôchodcu riadne a včas,“ tvrdí hovorkyňa s tým, že by to mali dôchodcovia urobiť hlavne vo vlastnom záujme.

Nedostane do rúk dôležitú poštu

Ak sa dôchodca presunie na inú adresu bez zmeny trvalého či prechodného pobytu a novú adresu neoznámi, môže sa stať, že nedostane do rúk poštovú zásielku, ktorú očakáva, pretože prišla na adresu nahláseného pobytu.

„V období začiatku kalendárneho roka sa Sociálna poisťovňa stretáva s tým, že niektorí poberatelia dôchodkových dávok nedostanú napríklad rozhodnutia o valorizácii dôchodku alebo aj samotnú dôchodkovú dávku, ak ju poberali v hotovosti, pretože sa zdržiavajú mimo svojho trvalého bydliska,“ povedala Z. Dvoráková.

O takejto zmene sa poisťovňa dozvie len vtedy, ak jej ju oznámi sám dôchodca. Čo sa týka adresy trvalého alebo prechodného pobytu, tie poisťovňa získava z registra fyzických osôb. Zmena adresy v Sociálnej poisťovni sa tak v týchto prípadoch nenahlasuje.

Zmena adresy v Sociálnej poisťovni
Zmena adresy v Sociálnej poisťovni sa nahlasuje rôznymi spôsobmi. (ilustračná foto: Freepik)

Zmena adresy v Sociálnej poisťovni:

Penzista zmenu adresy, na ktorej sa aktuálne zdržiava, môže oznámiť písomne. Môže tak urobiť jedným zo spôsobov, ktoré poisťovňa ponúka.

 • Neformálna žiadosť o zmenu adresy, ktorá sa odovzdáva vo pobočke Sociálnej
  poisťovne, podľa trvalého bydliska.
 • Listom adresovaným ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie,
  Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1).
 • Prostredníctvom e-schránky, ak ju má aktivovanú a využíva elektronický občiansky
  preukaz
  (eID).
 • Počas pandémie aj podpísanou a skenovanou žiadosťou a jej zaslaním prostredníctvom
  formulára pre otázky alebo v prílohe e-mailu na adresu podatelna@socpoist.sk.

(Inzercia)