Viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne si už môžu ľudia nechať posielať na ktorýkoľvek účet v banke alebo na účet pobočky zahraničnej banky, pričom nemusia byť ich majiteľmi. Umožnila to zmena zákona o sociálnom poistení, ktorá platí od júna tohto roka. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Doteraz mohla poisťovňa dávky vyplácať len na účet, ktorý poistenec aj vlastnil, alebo boli majiteľmi účtu manžel či manželka poistenca. Novinka sa ale týka iba takzvaných krátkodobých dávok. Ide teda o nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, garančné a úrazové dávky s výnimkou úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty.

Dôchodkových dávok sa táto zmena netýka. V hotovosti, prostredníctvom Slovenskej pošty, sa spomínané krátkodobé dávky naďalej vyplácajú na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu jeho trvalého pobytu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: