V pobočkách a vysunutých pracoviskách Sociálnej poisťovne klienti uskutočnia svoje platby už len výhradne bezhotovostne. Využiť môžu platobné terminály, bankový prevod či poštové poukážky. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Pre tento krok sa Sociálna poisťovňa rozhodla postupne, na základe skúseností z tzv. pandemického obdobia. Od apríla 2020 bola v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie zrušená hotovostná forma úhrady poistného penále a pokút, a to z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Od 1. júla 2022 sa stávajú bezhotovostné úhrady trvalými.

Uhradiť si bezhotovostným spôsobom klienti môžu:

  • poistné na sociálne poistenie
  • povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
  • penále a pokuty
  • bezhotovostne vrátiť prípadné neprávom vyplatené dávky

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: