Skupina Allianz v najbližších mesiacoch predstaví v celom regióne strednej a východnej Európe, vrátane Slovenska novú stratégiu takzvaného integrovaného komerčného poistenia. Poistky bude poskytovať ako jedna obchodná spoločnosť pod názvom „Allianz Commercial“. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.


„Allianz Commercial využije jednu harmonizovanú a koherentnú stratégiu upisovania, ktorá je globálne zosúladená, ale dodáva sa lokálne v reakcii na globalizáciu rizík, ktorým dnes podniky čelia bez ohľadu na to, kde pôsobia. S jedným kľúčovým zástupcom pre celý komerčný segment, Allianz Commercial uľahčí zákazníkom a maklérom obchodovanie s Allianz na základe prísľubu konzistentnosti a transparentnosti,“ vysvetlila poisťovňa.

Región Allianz Commercial tvorí okrem Slovenska aj Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko a Ukrajina. Výkonnou obchodnou riaditeľkou pre strednú a východnú Európu bude Stefanie Thiem.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: