Vodná doprava a cestovný ruch potrebujú novú generáciu odborníkov. Upozornilo na to ministerstvo dopravy s tým, že nedostatok odborníkov eviduje aj na rôznych pozíciách v rámci rezortu.


Nových potenciálnych zamestnancov pre rezortných zamestnávateľov preto hľadá aj medzi študentmi a žiakmi základných a stredných škôl. Preto vo februári organizuje podujatie Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch.

Na podujatí bude možnosti vzdelávania v rámci vodnej dopravy a cestovného ruchu prezentovať osem stredných a štyri vysoké školy. Medzi vystavovateľmi budú aj zástupcovia zamestnávateľov, napríklad Slovenský vodohospodársky podnik či Vodohospodárska výstavba, Dopravný úrad, cestovné kancelárie, ale aj majitelia výletných lodí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: