Cestovný ruch má byť udržateľný, inkluzívny a najmä odolný. Uviedol to Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Spoločenské úlohy, dopady pandémie a nové výzvy v podobe energetickej krízy podľa zväzu dávajú teraz vládam jednotlivých krajín do pozornosti problematiku cestovného ruchu a potrebu osobitne sa venovať tomu sektoru.


Pred pandémiou bol totiž najrýchlejšie rastúcim sektorom. V roku 2019 bolo v odvetví cestovného ruchu na Slovensku spolu takmer 185-tisíc pracovných miest, z toho 84,2 percenta tvorili pracovné miesta zamestnancov a 15,8 percenta podnikateľov. Domáci a zahraniční návštevníci minuli pred pandémiou na Slovensku viac ako 4,7 miliardy eur. Pandémia však spôsobila výrazný pokles príjmov a odliv zamestnancov z prevádzok. Nedostatok zamestnancov v sektore pritom pretrváva.

„Pri dobrom nastavení pravidiel štátu, samospráv a zodpovednom prístupe prevádzok cestovného ruchu, dokáže však tento sektor zvýšiť svoj prínos pre krajinu a súčasne nespôsobovať ekologickú záťaž, či iné negatívne prejavy. Pre dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné, aby vláda vytvárala priestor na odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných strán pri tvorbe podmienok a legislatívy, tak pre podnikateľov ako aj pre samotných turistov,“ uviedol zväz.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: