Pomôcť zlepšiť postavenie na pracovnom trhu má národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa, ktorý zastrešuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Upozornilo na to v tlačovej správe. Projekt ľuďom umožňuje absolvovať bezplatné vzdelávanie.


Ak sa chce niekto do projektu zapojiť, musí sa zaevidovať na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Potom môže podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Podporené môžu byť ale len kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

Jednou zo základných podmienok pre uhradenie sto percent nákladov na vzdelávanie je jeho úspešné ukončenie. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: