Za viac ako dva mesiace realizácie projektu rezortu práce Chyť sa svojej šance evidovali úrady práce 1 846 žiadostí za viac ako deväť miliónov eur. Dohôd o poskytnutí finančného príspevku uzatvorili viac ako 1 200, pričom v rámci nich by malo vzniknúť 1 411 nových pracovných miest. Záujemcovia môžu svoje žiadosti ešte stále predkladať na úrady práce.


Ministerstvo práce spustilo projekt 1. októbra 2021. Má tri opatrenia a je zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a znevýhodnených.

Prvé opatrenie projektu je zamerané na tých, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie a jednorazovým príspevkom vo výške 5 600 eur. Druhé opatrenie projektu podporuje zaúčanie nového zamestnanca, z radov mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pod vedením mentora. Zamestnávatelia môžu získať počas štyroch mesiacov finančný príspevok vo výške 3 700 eur.

Tretie opatrenie projektu je zamerané na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 550 eur mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: