V posledných rokoch prišlo na slovenskom trhu k zlúčeniu viacerých poisťovní. Zároveň sa poisťovne so slovenskou licenciou začali vo väčšej miere transformovať na pobočky poisťovní z iného členského štátu. Majitelia poisťovní chcú takto ušetriť a zároveň znížiť regulatórnu záťaž. Národná banka Slovenska (NBS) v Správe o finančnej stabilite upozorňuje, že v týchto trendoch možno vidieť isté riziká.


„Prvý z nich, zlučovanie spoločností, znižuje konkurenciu na trhu, a skôr či neskôr môže začať deformovať ponuku poistných produktov. Druhý trend, transformácia na pobočky, predstavuje riziko vo výkone dohľadu NBS. V zmysle európskej regulácie spadajú pobočky pod dohľad materských spoločností, nie pod dohľad NBS. Dohľad NBS teda má len veľmi obmedzený dosah na ich podnikanie,“ uviedla NBS.

Centrálna banka tvrdí, že má len minimum informácií o pôsobení pobočiek, a preto nemôže ani informovať verejnosť o možných rizikách. „Niektoré pobočky predkladajú jediný výkaz v ročnej frekvencii. Ostatné pobočky nevykazujú vôbec žiadne údaje,“ píše NBS v Správe o finančnej stabilite.