Finančná pomoc firmám na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ale aj na rozbeh vlastného podnikania. Takto by sa dal charakterizovať projekt Chyť sa svojej šance, ktorý od 1. októbra tohto roka spustilo ministerstvo práce spolu s úradmi práce.

Projekt má tri opatrenia a je zameraný na zvýšenie zamestnanosti. Prvé z nich je zamerané na tých, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Získať môžu jednorazový finančný príspevok vo výške 5 600 eur. Podmienkou je byť znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a zároveň vedený v evidencii úradu práce najmenej jeden mesiac. Ak ide o žiadateľa s vysokoškolským vzdelaním, musia to byť tri mesiace.

Druhé opatrenie projektu podporuje zaúčanie nového zamestnanca, z radov mladých nezamestnaných do 30 rokov, ako aj znevýhodnených pod vedením mentora. V prípade obidvoch kategórií je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie tak najmenej tri mesiace.

Tretie opatrenie projektu je zamerané na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aj v tomto prípade musia byť v evidencii minimálne jeden mesiac, v prípade vysokoškolského vzdelania uchádzača najmenej tri mesiace. Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 550 eur mesačne. Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: