Ministerstvo dopravy opäť spúšťa schémy pomoci „de minimis“ pre cestovný ruch, ktoré sú určené pre tých, ktorí doteraz nestihli podať žiadosti o kompenzáciu strát, alebo ich podali s chybami. Žiadosti môžu podávať počas celého júna. Informoval o tom poradca ministra dopravy Ivan Rudolf.


Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu žiadať o kompenzácie za obdobie od 1.apríla 2020 do 31.mája 2021 a od 1.septembra 2021 do 31.decembra 2021. Podmienky sú identické ako pri predošlých schémach pomoci „de minimis.“ Oprávnenými žiadateľmi sú teda tí, ktorým klesli tržby o viac ako 40 percent.

Maximálna výška pomoci je 200-tisíc eur ako súčet všetkých minimálnych pomocí získaných za aktuálny a dva predošlé hospodárske roky. Maximálna výška príspevku je desať percent z čistého obratu v danom mesiaci, pričom na takýto príspevok majú nárok napríklad majitelia ubytovacích zariadení či reštaurácií.

V prípade cestovných kancelárií je maximálny príspevok šesť percent z čistého obratu, pre cestovné agentúry je horná hranica príspevku 3,6 percenta čistého obratu. Ministerstvo dopravy doteraz v rámci pomoci pre cestovný ruch poslalo na účty podnikateľom takmer 170 miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: